Serpent và Rainbow (1988)

FourFingerWu 24/09/2018. 0 comments
TV Spots Movies The Serpent And The Rainbow Wes Craven The Believers The Emerald Forest

Đạo diễn Wes Craven. Tôi đã cố gắng để nhớ một bộ phim huyền bí / rừng mà tôi đã thuê trên VHS trong những năm 80. Tôi nghĩ đó là Bill Pullman, ngôi sao ở đây. Không phải nó. Rừng Emerald? Không phải nó. Điều cụ thể duy nhất tôi nhớ lại là nhân vật vợ bị điện giật bởi người pha cà phê. Đó là The Believers với Martin Sheen.

Chỉ TV.

https://www.dvdtalk.com/dvdsavant/s1013serp.html

Quảng cáo WGN.

WPHL Philly 1990.

HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

Other FourFingerWu's posts

Language