CUỘC GỌI!

Swansie 13/09/2017. 24 comments
TAY Roll Call Is This Thing On?

Ok, chúng ta biết rằng cuộc sống đã sôi động một chút ở bên ngoài các hội trường linh thiêng này và những gì với WhatsApp, Viber, Discord, Điện thoại di động, Dấu hiệu khói là phương tiện giao tiếp, mọi thứ có thể yên tĩnh ở đây.

Nó tuyệt thật. Tất cả chúng ta đều có thể sống cuộc sống tốt nhất của chúng ta.

NHƯNG điều đó không có nghĩa là chúng ta không phải là xung quanh. Vì vậy, hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay, TAY.

Bạn khỏe không? Bạn đã ổn chứ? Bạn là người mới ở đây? Tư duy nhảy vào?

Rất vui được gặp bạn.

24 Comments

RedStripe118
Ishamael
DragonStorm247
Datacide
Frattyman
DisturbedShadow
Aikage
Tygore

Other Swansie's posts

Language