Tổ chức Đêm phim ngoài trời hoàn hảo với màn chiếu 144 "này

Shep McAllister 05/01/2018. 1 comments
Kinja Deals Deals Projector Amazon Outdoors Home Theater Tech

Đó không phải là hoạt động ngoài trời đơn giản nhất hoặc rẻ nhất mà bạn có thể theo đuổi, nhưng không có gì đánh bại một đêm ngoài trời ở bên ngoài, xem một bộ phim trên một màn hình máy chiếu lớn . Nếu bạn đã có máy chiếu tiện dụng (Anker tạo ra một chiếc di động ngay bây giờ! ), màn hình 144 inch này chưa bao giờ được rẻ hơn.


1 Comments

kevinbakon

Suggested posts

Other Shep McAllister's posts

Language