Chúa Jêsus đi trên nước; Tim Tebow Lượt Một Homer Bảy Giáp-Đi

Patrick Redford 19/01/2018. 17 comments
Tim Tebow Baseball Milb Minor League Baseball Dingers

Mới được thăng cấp lên bóng chày hạng A, Tim Tebow đã đánh bóng tốt hơn bao giờ hết. Trong lần dừng chân trước của mình với Class-A Columbia Fireflies thấp, anh ấy chỉ đạt được .202. QB trước đây đang đánh .326 tại thời điểm này với St Lucie Mets, và tối nay ông đã tạo ra sự nổi bật nhất của mình trong sự nghiệp của mình khi ông đập một dậm đi bộ.

Với tỷ lệ này, Tebow sẽ được dọn sạch cho câu lạc bộ giải đấu lớn vào tháng Chín.

17 Comments

kasedase
spikespeigel
themole25
Captain Murphy 2.0
Mister Gristle
Plankton's Army
Chamomiles Davis
Arturo

Suggested posts

Other Patrick Redford's posts

Language