Nu-Kinja Script được cập nhật (lần nữa)

Austin 20/06/2018. 0 comments
Kinja Kinja Fixes Kinja Fixed Nu-kinja Nu Kina Tay Classic Tay

Hãy nhớ rằng kịch bản tôi đã thực hiện vì tôi bị bệnh Kinja bị quản lý bởi mỗi nhóm 30 phút? Vâng, sau 4 giờ của thời gian dev, nó đã sẵn sàng để được đẩy ra ngoài. Cảnh báo: Tôi đã không có cơ hội để kiểm tra nó trên các độ phân giải khác nhau, vì vậy nó * có thể * trông kỳ lạ trên máy tính của bạn.

Chụp ảnh ở đây, ảnh chụp màn hình bên dưới:

https://greasyfork.org/en/scripts/29302-19b4-s-nu-kinja-script

meta, người đàn ông

Other Austin's posts

Language