Donald Trump có bao giờ gặp một chú chó?

Timothy Burke 31/10/2017. 18 comments
Donald Trump Dogs Deadspin 2016 Election 2016 2016 Presidential Election Presidential Election Woof Woof

Tại cuộc mít tinh đêm qua ở Pennsylvania, Donald Trump tuyên bố đối thủ Hillary Clinton "lừa dối như một con chó" trong cuộc tranh luận cuối cùng của họ. Đó chỉ là mới nhất trong một chuỗi dài của Cansy cansy similes sử dụng Trump, và một trong đó làm cho chúng ta tự hỏi nếu các ứng cử viên Tổng thống GOP đã bao giờ, trên thực tế, đã gặp một con chó.

Vì vậy, chúng tôi đã đi qua các kho lưu trữ để tìm thấy tất cả những điều khác nhau Donald Trump nghĩ rằng con chó làm; nó nằm trong video ở trên, nhưng chúng bao gồm các hành vi như "mồ hôi", "nghẹt thở" và "bị đuổi việc". Chúng tôi đang trông chờ chiếc Pet đầu tiên của Trump, mà chúng tôi hy vọng vì lợi ích của động vật là con mèo.

18 Comments

John, Maddened
gramercypolice
A.C._Greens_Virginity
RoyKeane16
the john
Icecold Davis
Poodog
Hemmerling for Mitchell

Suggested posts

Other Timothy Burke's posts

Language