OLED là tiêu chuẩn vàng của công nghệ truyền hình và bạn có thể thực sự đủ khả năng ngay hôm nay

Shep McAllister 21/06/2018. 0 comments
Kinja Deals Home Theater Tech Amazon Deals Gold Box TVs LG

Nếu bạn yêu màu đen và màu sắc sống động và những người không, TV LG OLED này tất cả thời gian thấp $ 1000 , hôm nay trong Hộp vàng của Amazon. Nhược điểm lớn nhất là nó không phải 4K, nhưng có một lập luận tốt để được thực hiện mức độ và độ tương phản màu đen sẽ tăng số điểm ảnh tinh khiết trong các phép tính của bạn. Chỉ cần nhớ, thỏa thuận này chỉ có sẵn ngày hôm nay, do đó, không lãng phí bất cứ lúc nào.

More Deals


Nội dung thương mại độc lập với Biên tập và Quảng cáo và nếu bạn mua một thứ gì đó thông qua các bài đăng của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được một phần nhỏ bán hàng. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm và đừng quên đăng ký bản tin email của chúng tôi. Chúng tôi muốn phản hồi của bạn.

Suggested posts

Other Shep McAllister's posts

Language