Các khán giả cười khi Donald Trump nói Không ai tôn trọng phụ nữ nhiều hơn Ngài

Gabrielle Bluestone 29/09/2017. 23 comments
Lol The Real Donald Trump Donald Trump

Người điều hành Chris Wallace lặp đi lặp lại thỉnh cầu khán giả không phản ứng với các ứng cử viên trong cuộc tranh luận tổng thống lần thứ ba và cuối cùng thứ tư. Nhưng đó là trước khi Donald Trump tự tin tuyên bố rằng không ai tôn trọng phụ nữ nhiều hơn anh ta.

Hà.

23 Comments

wisht
"Hachi"
potterpoet
sickgirl123
Harry-Reid-ismynewHero-Rumbera
jeanneee
bedude
8xOverMsOctober

Suggested posts

Other Gabrielle Bluestone's posts

Language