Làm thế nào bạn có thể không yêu máy này đáng yêu Little Arcade?

Darren Orf 25/09/2017. 10 comments
Arcade Machine Arcade MAME Raspberry Pi Zero Adafruit

Đó là thực tế? Không Chức năng? Khó khăn. Tôi có muốn nó? Vâng vâng, tôi làm.

Dự án Raspberry Pi Zero từ Adafruit này là máy nhỏ nhất thế giới chạy trình mô phỏng máy chơi đa năng (MAME) với sự trợ giúp của màn hình RGB OLED và bộ khuếch đại âm thanh. Nó khá literally là một arcade máy bạn có thể phù hợp trong túi của bạn. Và vâng, những cái cần điều khiển nhỏ bé, nhỏ này thực sự hoạt động.

Nó rất nhỏ bé. Thật dễ thương. Thật quí giá.

[ Adafruit ]

HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

10 Comments

dented
Woshiernog
NooYawker
Dngrsone
Sparky Polastry
The Juicero Is Loose...ero.

Suggested posts

Other Darren Orf's posts

Language