Diplo biết rằng 'Làm Girls' không cung cấp sự thỏa mãn cảm xúc

Kara Brown vừa mới đây. 24 comments
Tweet Beat Diplo Ariana Grande Courtney Stodden

Trong Beat Tweet ngày hôm nay, Diplo có một biểu cảm, Courtney Stodden tìm thấy sự thích hợp của mình và bạn có thể cảm nhận được tình yêu của Ariana Grande không?


Liên hệ với tác giả tại kara.brown@jezebel.com .

Image via Kristy Sparow/Getty.

24 Comments

Ezzy-Ezzy-Ezzy
rusholmeruffian
randilynis...
thereswaterhere
mamabigdog
Cherith Cutestory
MabelSays
Shorttermlistener

Suggested posts

Other Kara Brown's posts

Language