Dễ dàng chuyển các tin nhắn cũ từ một máy Mac sang một máy khác

Thorin Klosowski 19/11/2017. 1 comments
Mac Tips Archives Messages Text Messaging History

Nếu bạn đang sử dụng Thư trong một khoảng thời gian, bạn có thể không muốn để các thư lưu trữ của bạn đi khi bạn chuyển sang máy Mac mới. iCloud should sao lưu và khôi phục lại rất nhiều, nhưng nếu lịch sử đó trở lại khá xa, nó sẽ không nhận được tất cả. iMore cho bạn thấy làm thế nào để chắc chắn nó đi qua máy tính mới của bạn.

Về cơ bản, bạn chỉ cần vào thư mục ~/Library/Messages trên máy tính cũ của bạn, sau đó sao chép toàn bộ nội dung bên trong vào thư mục tương tự trên máy tính mới của bạn. Điều này sẽ bao gồm lưu trữ và tệp đính kèm. Khi bạn đã hoàn tất, hãy khởi động lại máy Mac và toàn bộ lịch sử Tin nhắn của bạn sẽ ở đó. Đi qua iMore để có hướng dẫn từng bước một.

Làm thế nào để xem một dmove lịch sử iMessage của bạn và các tập tin đính kèm vào một máy Mac mới | iMore

1 Comments

SeanWuzHere

Suggested posts

Other Thorin Klosowski's posts

Language