Jezebel đi đến Clown Town: Liveblogging các cuộc tranh luận của đảng Cộng hòa

Jezebel Staff 18/10/2017. 24 comments
Jezebel Endures The Republican Debates Fox News Election 2016 Politics Clown Town

Tối nay, Fox News sẽ phát sóng nhiều giờ đầu tiên của mùa bầu cử mà chắc chắn sẽ cướp đi một phần của cuộc đời chúng ta vào lúc kết thúc. Bắt đầu từ 5 giờ chiều theo giờ EST, nhân viên Jezebel sẽ trực tiếp thảo luận về các cuộc tranh luận của đảng Cộng hòa, bao gồm chín người vui chơi tại tòa và một người cha có tổ tiên thần. Tham gia với chúng tôi!


Liên hệ với tác giả tại julianne@jezebel.com .

24 Comments

Anna Merlan
BrightEyes
MissAndry
dalila
MamaLynn
arewemenoramidevo
GELLA - LLAP
SocialJusticeWarriorPrincess

Suggested posts

Other Jezebel Staff's posts

Language