Adrian Grenier dường như không quan tâm đến việc bộ phim Entourage bị đánh bom

Kara Brown vừa mới đây. 20 comments
Tweet Beat Adrian Grenier Diplo Erykah Badu

Trong Beat Tweet ngày nay, Adrian Grenier trông rất lạnh, Diplo lạm dụng "bóng râm" và Erykah Badu vẫn là người bay lượn nhất.


Liên hệ với tác giả tại kara.brown@jezebel.com .

Image via Getty.

20 Comments

La.M.
Joseph Finn
fighting polish, white sox rememberer
Squiggles
Xof
JujyMonkey: Nazi Puncher
GinAndTonic, Potential Grizzly

Suggested posts

Other Kara Brown's posts

Language