WHO tuyên bố các kết quả khấu trừ từ các thử nghiệm lâm sàng là phi đạo đức

Robbie Gonzalez 19/11/2017. 11 comments
Medical Ethics Medicine Health Who Clinical Trials Science

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi tăng cường sự minh bạch trong nghiên cứu y học trong tuần này, kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng cho các sản phẩm y tế được tiết lộ trong các ấn phẩm mở và miễn phí truy cập trong vòng 12 tháng sau khi hoàn thành nghiên cứu.

Marie-Paule Kieny, một trợ lý giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết: "Việc không công bố công khai các kết quả thử nghiệm đã làm sai lệch thông tin, dẫn đến những ưu tiên lệch lạc cho cả can thiệp R & D và sức khoẻ cộng đồng. "Nó tạo ra chi phí gián tiếp cho các thực thể công cộng và tư nhân, bao gồm cả các bệnh nhân, những người trả tiền cho các phương pháp điều trị tối ưu hoặc có hại". Bản tuyên bố tiếp tục:

Ví dụ, trong một nghiên cứu phân tích báo cáo từ các thử nghiệm lâm sàng lớn (hơn 500 người tham gia) đăng ký trên ClinicalTrials.gov và hoàn thành vào năm 2009, 23% không có kết quả báo cáo. Những thử nghiệm chưa được báo cáo này bao gồm gần 300 000 người tham gia. Trong số các thử nghiệm lâm sàng về vắc-xin chống lại 5 bệnh được đăng ký trong nhiều cơ sở dữ liệu trong khoảng thời gian 2006-2012, chỉ có 29% đã được xuất bản trong một tạp chí chuyên khoa theo WHO theo khuyến cáo là 24 tháng sau khi hoàn thành nghiên cứu.

Tiến sĩ Kieny kết luận: "Chúng tôi cần sự hợp tác của tất cả các bên này để thực thi tính minh bạch trong các cơ quan pháp luật để tăng lợi ích và giảm nguy cơ cho bệnh nhân, tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng và công chúng.

Xem thêm: Triển lãm gần đây của Charles Seife về thói quen của FDA về chôn cất bằng chứng gian lận trong các thử nghiệm y khoa .

WHO ( ở đâyở đây ) thông qua Science

Hình ảnh Tín dụng: Eric thông qua flickr | CC BY-ND 2.0


Liên hệ với tác giả tại rtgonzalez@io9.com .

11 Comments

lostEngineer
Gemmabeta
acemanex
Arninetyes
FrankN.Stein
KhantBelieveItsNotButter

Suggested posts

Other Robbie Gonzalez's posts

Language